Lấy uy tín làm gốc
Cam kết hiệu quả

Cam kết hiệu quả trọn đời

Trước khi thực hiện cấy ghép tóc, phòng khám sẽ ký cam kết hiệu quả
khách hàng hoàn toàn yên tâm sử dụng dịch vụ.

95

TỈ LỆ cấy tóc thành công

PHÒNG KHÁM CẤY GHÉP TÓC QUỐC TẾ
CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG

Bảo đảm an toàn & hiệu quả cho khách hàng

Bảo mật thông tin khách hàng

Tỷ lệ cấy tóc thành công tới 95%

CẤY LẠI LẦN 2 NẾU KHÔNG ĐẠT HIỆU QUẢ

bảo đảm an toàn và hiệu quả
HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG của khách hàng